Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 12, 104 33 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ : 210 52 48 602
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 210 52 48 600
FAX : 210 52 40 872
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ Ε.Π.Λ. : 6946 914 261